Newsy
Wizyty
Dzisiaj: 17Wszystkie: 48

Regulamin

Wewnętrzne zasady

  

 1. Podstawowym kryterium do otrzymania biletu jest posiadanie aktualnego Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności i dostarczenie go do nas lub do sekretariatu Wisły na ulicę Reymonta 22.
 2. Napisanie prośby o umożliwienie uczestnictwa w meczach Wisły Kraków i przesłania go na adres niepelnosprawni@wisla.krakow.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie klubu.
 3. Wszystkich kibiców obowiązuje wymóg posiadania „Karty Kibica”, którą wyrobić należy w Strefie Kibica przy ul. Reymonta 22
 4. Liczba miejsc  dostępnych dla kibiców na wózkach oraz z inną niepełnosprawnością na każdym meczu jest ograniczona.
 5. Kibiców niepełnosprawnych obowiązuje każdorazowo zgłoszenie chęci uczestnictwa w meczu drogą e-mail na podany powyżej adres lub sms-em pod numer telefonu 880 522 977, tylko takie zgłoszenia będą brane pod uwagę, istotnym kryterium jest też systematyczność uczestnictwa w meczach.
 6. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i ramy czasowe, do kiedy te zgłoszenia są przyjmowane.
 7. Informacja o nieprzekraczalnym terminie do, którego zgłoszenia są akceptowane należy szukać na oficjalnej stronie Wisły Kraków w menu Bilety - Niepełnosprawni oraz na www.forbg.vot.pl
 8. Lista osób, które otrzymują bilety na dany mecz zawsze publikowana jest na stronie Fundacji.
 9. Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w danym meczu, a z przyczyn obiektywnych nie mogą się pojawić zobowiązane są powiadomić o tym fakcie w powyższy sposób, nie później jednak niż na 24 godziny przed meczem.
 10. Niepowiadomienie  o nieobecności automatycznie skutkuje konsekwencjami nie otrzymania  biletu na mecz następny (zawsze  jest  więcej chętnych  niż  biletów), rezerwowanie z dużym wyprzedzeniem też nie wchodzi w grę.
 11. Koniecznie należy przestrzegać godzin wydawania biletów. Bilety wydawane będą przy wejściu dla kibiców niepełnosprawnych (Trybuna E przy parku Jordana). Osoby, które do wyznaczonej godziny nie odbiorą biletu nie wejdą na mecz !
 12. Prosimy o dostosowywanie się do obowiązujących reguł, wspólnych dla wszystkich kibiców.
 13. Liczba biletów na spotkania Wisły jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń jak i przestrzeganie przyjętych zasad.
 14. Osoby niepełnosprawne, które nie potwierdzą swojej obecności na meczu nie mogą liczyć na wejściówki, pojawiając się pod stadionem tuż przed rozpoczęciem spotkania.

 

Więcej informacji o biletach dla kibiców niepełnosprawnych na rundę jesienną  można uzyskać za pośrednictwem drogi email-owej, pisząc na adres: niepelnosprawni@wisla.krakow.pl lub pod numerem telefonu +48 880 522 977

  

Kibice, którzy nie dostosowali się do powszechnie ustalonych zasad mogą starać się o bilety, lecz otrzymają je tylko wtedy, gdy z pośród osób, "odpowiedzialnych” nie będzie kompletu.